Motanul Incaltat

Just another WordPress.com weblog

Dezvaluirile lui Basescu…

… legate de faptul ca Victor Ponta ar fi fost in perioada 1997-2001 ofiter SIE sub acoperire, fac parte din picanteriile acestei campanii electorale! Serios, fara o chestie din asta, care sa constituie „sarea si piperul” campaniei ne-am fi plictisit copios. De fapt, pana acum mai multe lozinci decat mai multe dezbateri pe programele candidatilor la prezidentiale. Am aratat si aici lucrul asta, scriind si despre neincredere…

Ciudatenia chestiunii consta in faptul ca Ponta, pe vremea cand o privea cu o invidie admirativa pe Carla Del Ponte, era si procuror si ofiter sub acoperire al SIE (Serviciul de Informatii Externe). Or, lucrul asta era interzis de Constitutia din 1991 care la art. 131 spune ca:

„(1) Procurorii isi desfasoara activitatea potrivit principiului legalitatii, al impartialitatii si al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justitiei.

(2) Functia de procuror este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior.” (subl. mea)

Sigur, asta nu inseamna ca numai Victor Ponta ar fi vinovat si SIE, care l-ar fi recrutat, n-ar avea nicio parte de vina… Nu discut acum despre faptul ca, pe vremea aceea, SIE nu ar fi fost reformat, iar acum e reformat. Basescu a explicat atitudinea sa prin faptul ca exista riscul dublei comenzi, adica viitorul Presedinte sa primeasca ordin si din alta parte, fiind, desigur, supus santajului. Pe de alta parte, Ponta nu are cum sa se deconspire fara sa incalce legea… Basescu a acuzat un aranjament prin care legea sa fie extinsa, lucru pe care SIE il contrazice:

Mediafax

SIE îl contrazice pe Băsescu: Hotărârea privind informaţiile secrete nu trebuia să treacă prin CSAT; HG 223/2013 nu extinde, ci restrânge categoriile de personal protejate de secretul de stat

Se arata ca:

Serviciul de Informaţii Externe susţine, într-un punct de vedere transmis MEDIAFAX, că HG 223/2013 privind lista informaţiilor secret de stat, criticată de preşedintele Traian Băsescu, a respectat circuitul legal de avizare, iar aprobarea actului normativ nu era condiţionată de avizul CSAT.

SIE a prezentat parcursul elaborării HG 223/2013 şi motivele pentru care a fost adoptat actul normativ „dezbătut şi supus aprobării în şedinţa publică a Executivului din data de 30.04.2013”.

Serviciul precizează că în 2002 a întocmit şi supus aprobării Guvernului lista cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat din domeniul său de activitate, în aplicarea art. 22 din Legea 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.

„Caracterul militar al HG nr. 1209/2002 a relevat în timp o serie de vulnerabilităţi în asigurarea protecţiei sediilor, categoriilor de activităţi şi a personalului instituţiei, generate de inopozabilitatea faţă de terţi a actului normativ, fapt care a permis ca unele cadre, sedii, structuri şi tipuri de activităţi ce se desfăşoară în/de către acestea să fie deconspirate fără ca instituţiile abilitate, în speţă Parchetul, să aibă posibilitatea legală de a întreprinde măsurile procedurale ce se impuneau la sesizarea SIE”, explică Serviciul.

De asemenea, precizează că actualizarea listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secret de stat a fost iniţiată de către SIE.

Demersul a fost realizat în baza aceluiaşi temei legal, respectiv art.22 din Legea 182/2002 care prevede că „Listele cuprinzând informaţiile secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de autorităţile ori de instituţiile publice, se aproba şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului”.

Articolul 22 din Legea 182/2002 precizează: „(1) Autorităţile publice întocmesc liste proprii cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat în domeniile lor de activitate; (2) Listele cuprinzând informaţiile secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de autorităţile ori de instituţiile publice, se aprobă şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului; (3) Hotărârile Guvernului privind aprobarea listelor cuprinzând informaţiile secrete de stat se comunică Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi, după caz, celorlalte structuri informative cărora le revin, potrivit legii, sarcini de organizare a măsurilor specializate de protecţie”.

SIE menţionează că în elaborarea noii liste „au fost avute în vedere categoriile de informaţii secret de stat consacrate în legislaţia publică, în speţă de art. 17 din Legea 182/2002, precum şi de Legea 1/1998, astfel încât, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, proiectul să nu prejudicieze securitatea naţională şi apărarea ţării şi, în acelaşi timp, să permită instituirea unui cadru normativ adecvat pentru protecţia juridică a activităţii Serviciului, în ansamblul ei”.

Articolul 17 din Legea 182/2002 enumeră categoriile de informaţiilor secrete de stat, fiind enumerate 14 cazuri în care informaţiile au această calitate.

„De altfel, art.1 alin. (2) din HG nr.223/2013 prevede faptul că informaţiile din listă «se detaliază» «pe domenii concrete de activitate», prin «ordin al directorului Serviciului de Informaţii Externe», asigurându-se astfel protecţia impusă de lege în privinţa activităţii SIE dar şi operativitate în adaptarea conţinutului acestora la schimbările ce se vor produce în aceste domenii. Documentul, elaborat la nivelul departamentului juridic, cu aportul de specialitate al tuturor structurilor instituţiei, a fost semnat de conducerea SIE şi, ulterior avizării, potrivit legii, a fost înaintat Guvernului spre aprobare”, se mai arată în punctul de vedere al SIE.

În plus, Serviciul susţine că „proiectul de hotărâre de guvern a respectat întocmai circuitul legal de avizare, fiind înaintat Guvernului spre adoptare după obţinerea tuturor avizelor, inclusiv avizul Consiliului Legislativ”.

„În conformitate cu legislaţia în vigoare, acest tip de act normativ nu este condiţionat de un aviz CSAT, aşa cum, de altfel, nici HG nr. 1209/2002 NU a fost avizat de către CSAT. De altfel, din datele pe care le deţinem, nicio hotărâre a Guvernului având ca obiect de reglementare liste cuprinzând informaţiile secrete de stat ale celorlalte autorităţi şi instituţii publice care gestionează asemena informaţii nu a fost supusă avizului CSAT”, menţionează SIE.

SIE: HG 223/2013 nu extinde, ci restrânge categoriile de personal protejate de secretul de stat

Serviciul de Informaţii Externe (SIE) susţine, într-un punct de vedere transmis MEDIAFAX, că Hotărârea de Guvern 223/2013 privind lista informaţiilor secret de stat nu extinde, cum a susţinut preşedintele Traian Băsescu, ci restrânge categoriile de personal protejate la nivel de secret de stat.

SIE menţionează că ”în privinţa statutului personalului SIE, modificarea adusă de HG nr.223/2013 nu reprezintă o extindere, ci o restrângere a categoriilor de personal protejate la nivel de secret de stat”. Serviciul precizează că ”nevoia acestei precizări explicite, care particularizează prevederile legale în materie, a fost generată de situaţiile concrete cu care Serviciul s-a confruntat în ultimii 10 ani, când peste 70 de ofiţeri operativi au fost deconspiraţi, situaţie de natură să producă prejudicii majore SIE, în condiţiile în care personalul este resursa cea mai importantă a Serviciului iar deconspirarea unui ofiţer atrage după sine deconspirarea acţiunilor SIE şi implicit, afectarea intereselor României sau ale partenerilor săi strategici”.

”Astfel, faţă de prevederea iniţială potrivit căreia «informaţiile, datele şi documentele secrete sunt cele care se referă la personalul Serviciului de Informaţii Externe», actuala formulă, respectiv «informaţiile, datele şi documentele secrete sunt cele care se referă la personalul din domeniul activităţii informative, chiar şi după încetarea, în orice mod, a raporturilor de muncă sau serviciu» elimină din categoria personalului protejat la nivel secret de stat personalul din domeniul tehnic-administrativ, care nu este implicat în activitatea de informaţii”, explică SIE.

”Menţiunea potrivit căreia «datele referitoare la personalul din domeniul activităţii informative sunt secrete chiar şi după încetarea, în orice mod, a raporturilor de muncă sau serviciu» a fost inserată în aplicarea prevederilor art.12 alin  (2) din HG nr. 585/2002, care dispun că pentru informaţiile clasificate SECRET termenul de clasificare este de «30 ani». Documentele privind un cadru SIE nu se declasifică odată cu trecerea sa în rezervă, acestea menţinându-şi caracterul SECRET până la epuizarea termenului prevăzut de lege. Astfel, această precizare nu aduce nimic nou, ci reprezintă o explicitare a unor prevederi legale, care se regăsesc, de altfel, şi în art.18 din Legea nr. 1/1998 şi art. 36 din Legea nr.182/2002”, se mai arată în punctul de vedere al SIE.

Articolul 12, alineatul 2 din HG nr. 585/2002 face referire la termenele de clasificare a informaţiilor secrete de stat, unde informaţiile clasificate secret au cel mai restrâns termen, de 30 de ani, faţă de informaţiile clasificate strict secret (50 de ani) şi cele strict secret de importanţă deosebită (100 de ani).

Articolul 18 din Legea nr. 1/1998 face referire la personalul Serviciului de Informaţii Externe, care ”are obligaţia de a păstra cu stricteţe secretul datelor şi al informaţiilor cunoscute, inclusiv după părăsirea în orice mod a acestuia”.

Articolul 36 din Legea nr.182/2002 menţionează că obligaţia persoanelor fizice cărora le-au fost încredinţate informaţii clasificate de a le proteja se menţine ”şi după încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau profesionale, pe întreaga perioadă a menţinerii clasificării informaţiei”.

Preşedintele Traian Băsescu a prezentat, luni, la Realitatea TV, în sprijinul afirmaţiei că Victor Ponta a fost ofiţer SIE, o Hotărâre de Guvern, iniţiată de Teodor Meleşcanu şi semnată de premier, care extindea protecţia acordată ofiţerilor şi la cei care şi-au încetat raporturile cu Serviciul.

El a spus că această Hotărâre nu a trecut prin CSAT, cum ar fi trebuit, menţionând că dacă ar fi trecut, el ar fi respins-o. Preşedintele a menţionat că nu crede că această Hotărâre a trecut prin Guvern, menţionând că Meleşcanu a iniţiat-o şi apoi a fost semnată de premierul Ponta.

Şeful statului a precizat că Meleşcanu este prieten cu socrul premierului, Ilie Sârbu. El a spus că iniţial nu a remarcat Hotărârea, ci doar după ce senatorul Valer Marian l-a interpelat pe Victor Ponta dacă în perioada 1997-2001 a fost ofiţer acoperit al SIE.

Băsescu a declarat că Meleşcanu a iniţiat o HG prin care a modificat o lege din timpul Guvernului Adrian Năstase, prin care a declasificat activităţile SIE, încălcând, totodată, Legea de funcţionare a Serviciului, pentru a-l acoperi pe premierul Victor Ponta.

El a explicat că HG a Guvernului Năstase aproba lista cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat din domeniul de activitate al SIE, care avea o anexă secretă, care nu a fost publicată niciodată.

Această HG prevedea la secrete de stat personalul SIE, „nu şi agenţii”, a spus Băsescu.

Prin HG 223 din aprilie 2013, s-a făcut o extindere, devenind secret de stat „personalul din domeniul activităţii informative chiar şi după încetarea în orice mod a raporturilor de muncă sau de serviciu”, a precizat Băsescu, adăugând că anexa nu a mai rămas secretă. În acest mod a fost încălcată Legea Serviciului, care prevede că „activitatea SIE are caracter de secret de stat”.

Întrebat cine a iniţiat HG, Traian Băsescu a răspuns că a fost vorba despre Teodor Meleşcanu şi că apoi a fost actul a fost semnat de Victor Ponta. „Eu nici nu cred că a fost o discuţie în Guvern (…) Dar această Hotărâre înainte să ajungă în Guvern trebuia să treacă prin CSAT, pentru că CSAT aprobă clasificarea documentelor serviciilor de informaţii (…) Dacă ar fi fost adusă n-ar fi trecut de mine niciodată, cu acea extindere, la punctul 4 în care şi cei care nu mai lucrează rămân ascunşi toată viaţa lor. Nu se poate aşa ceva”, a afirmat el.”

Cu alte cuvinte, Basescu acuza o chestiune de capitalism de cumetrie in institutiile statului: Mele (cum i se mai zice lui Melescanu), prieten cu Tata Socru si tot ce a urmat… Dupa care Basescu precizeaza ca respectiva HG trebuia sa treaca prin CSAT spre aprobare, lucru care nu s-a intamplat. Este foarte interesant urmatorul lucru: si Melescanu, care a fost seful SIE, candideaza la alegerile prezidentiale, dar el si-a dat demisia din SIE si faptul ca a condus SIE e cunoscut de toata lumea. Doar despre Victor Ponta nu stiam ca e ofiter SIE sub acoperire… Deci despre George H. W.  Bush se stia la modul foarte clar ca fusese seful CIA, despre Vladimir Putin ca a fost spion KGB, numai despre Ponta nu stiam si nu am fi stiut vreodata (sau cine stie…?) daca nu aflam acum ca e ofiter sub acoperire… 🙂

Si atunci eu ma intreb: de ce nu a putut fi propus din partea PSD un alt candidat la functia de Presedinte al Romaniei? Un om despre care sa stim clar care i-a fost si ii e activitatea, un om cinstit, inteligent… Chiar nu exista asa ceva in PSD si doar Ponta indeplinea toate cerintele pentru a fi propus din partea celui mai mare partid din Romania pentru functia de Presedinte al Romaniei?

Recomand citirea integrala si in original a intregului articol.

octombrie 15, 2014 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

20 comentarii »

 1. Theodor Melescanu a facut si el o treaba desteapta { poate printre putinele-i din viata sa } a solicitat ordin scris si tot in scris { adica cu antet si stampila registraturii } i-a transmis ticalosului raspunsul : NIET TOVARISCII ! Niet , nu ca nu vreau eu dar , nu vor….” astia ” ! Mai omule…pe ce criterii-si selectioneaza astia de la SIE agentii ….m-ar bate gandul sa depun si eu un CV , mai sti , maine poimaine ….o prinde bine ! Singura concluzie ce s e poate trage din tot acest amalgam d e ne innebuneste de cateva zile incoace este ca { d eparca n-am fi stiut deja } in Romania TOTUL este ….CUMETRIE , TOTUL INSEAMNA RUDENIE SAU INRUDIRE ….mai ceva ca-n vremea lui Ceausescu . Pai si-atunci….la ce s a mai merg la vot , mai ales daca-i si frig afara ? Sau daca totusi sunt un cetatzean responsabil….pentru ce sa nu pun douazeci de stampile pe acel buletin d e vot sau si mai bine , s a procedez ca-n vremea lui Ceausescu : s a le f….t mortii in gura la toti ???? Raspunde-mi onorabile ca …astept raspunsul dumitale , precum asteptam trecerea in rezerva pe vremea cand eram soldat in armata RSR !!!

  Comentariu de Marian | octombrie 15, 2014 | Răspunde

 2. Te-ntreb eu onorate Motan , Ilie Sarbu…cum dracu de-a ajuns atat d e pricopsit si mai ales atata d e influent in PSD , iar asta inca inainte ca Daciana sa-i cada cu tronc lui Viorel ?

  Comentariu de Marian | octombrie 16, 2014 | Răspunde

  • Ilie Sarbu e o figura interesanta a vietii politice de la noi si a PSD. Poti sa citesti despre el aici si aici.
   Care e parerea mea? El e licentiat in teologie – o nota cu totul aparte pentru un partid de stanga -, dar si in studii economice. A fost mare si pe la Organizatia Timis a PDSR, dar eu cred ca ascensiunea si influenta lui in partid au inceput sa creasca considerabil de cand, citez din Wikipedia:

   „În 2001 este ales Membru al Consiliului Național PDSR și Membru al Biroului Coordonator Central al noului PSD pentru ca, în același an, să accepte, la cererea partidului, numirea ca Ministru al Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, funcție din care reușește să încheie în timp foarte scurt unul din capitolele cele mai dificile de negociere în vederea aderării României la Uniunea Europeană.” (subl. mea)

   Parerea mea este ca el a dovedit reale calitati in partid, nu spun ca nu a avut merite. Insa el face parte dintr-o categorie mai aparte, nu aceea care era pe langa Iliescu, la inceputul anilor ’90… El a sustinut, la fel ca si Traian Basescu, si a lucrat pentru formarea aliantei PDL-PSD (a dezvaluit asta in 2009). Iliescu l-a acuzat de minciuna, chiar se vorbea ca va fi exclus din partid, n-a fost sa fie asa. O figura interesanta.
   DE citit si aici.

   Comentariu de Motanul Incaltat | octombrie 17, 2014 | Răspunde

  • Unii, spre exemplu Antonie Iorgovan, sustin ca Ilie Sarbu e mason. Iorgovan chiar se exprima in termenii ca ar fi „unul dintre cei care-i duc tava lui Sorin Frunzãverde” . Nu este exclus… Stirea a aparut si intr-un articol din 2006 din Jurnalul National – aici. E foarte posibil…

   Comentariu de Motanul Incaltat | octombrie 17, 2014 | Răspunde

 3. Motane…adica asta este preot…este popa ?! Pai si atunci…ce dracu a cautat sa intre in PSDR , fost FDSN { fost PCR ca asta era d e fapt } si actual PSD ? Sa-nteleg ca , chestia cu popii care erau informatori ai ” organelor d e securitate ” n-a fost doar o vorba spusa-n vant de niste rau voitori ? Antonie Iorgovan [RIP ] el insusi ” ceva ” prin masonerie { asta nu-i tipul ala supranumit , ” parintele Constitutiei ” ? }, este posibil sa fi avut dreptate , ce ala nu-si cunostea ” colegii ” !? Oricum , nu-mi mai fac probleme in privinta averii pe care-o mosteneste Daciana : a avut tat-su de unde ! Iar despre ascensiunea sa in partid plus influenta pe care-a dobandit-o { mai ales dupa ce Ponta i-a devenit ginere } este…explicabila . Iti multumesc pentru informatii onorate Motan .

  Comentariu de Marian | octombrie 17, 2014 | Răspunde

  • Nu stiu daca a fost hirotonit preot… Antonie Iorgovan, da, e cel numit parintele Constitutiei.

   Comentariu de Motanul Incaltat | octombrie 17, 2014 | Răspunde

 4. „Parintele Constitutiei „….a produs un ” copil ” handicapat chiar d e la ” nasterea ” sa deci , consider ca laudele pe care le-a primit Iorgovan la elaborarea respectivei Constitutii au fost nemeritate : Iorgovan a lasat in lucrarea sa , atatea goluri , atatea lacune , atatea chestiuni nespecificate in mod precis incat , pana si azi romanii si mai ales viata politica romaneasca din plin de pe urma sa . Sper ca macar in Iad , dracii s e vor ocupa cu sarguintza de sufletul lui pacatos !!!

  Comentariu de Marian | octombrie 17, 2014 | Răspunde

  • N-as fi de acord cu aceasta afirmatie!! Gandeste-te ca la noi este democratie si libertate, desi am trecut prin dificultati despre care nu as spune ca au fost usoare. Avem o Constitutie buna, ceea ce nu inseamna ca n-ar fi perfectibila.

   Comentariu de Motanul Incaltat | octombrie 17, 2014 | Răspunde

   • Daca era atat d e buna , cum spui dumneata ….nu s-ar mai fi sters ” unii ” cu ea la popou de vreo cinsprezece ani incoace 😡 ! Eu fac diferentza intre ceea ce-a fost si ceea ce este azi si pot spune cu mana pe inima ca…este o uriasa diferentza insa , LEGILE { inclusiv alea stipulate in Constitutie } , SANT DOAR PENTRU UNII , PENTRU …..” AIA PROSTI ” , vorba lui Motzoc !

    Comentariu de Marian | octombrie 19, 2014

   • Marian
    Nimic nu e perfect… Tu crezi ca daca ar fi o alta Constitutie, presupusa mai buna, n-ar face la fel, nu s-ar intampla la fel…?

    Comentariu de Motanul Incaltat | octombrie 20, 2014

 5. Am o întrebare de om prost: Cine conduce în ţară, guvernul sau serviciile secrete, asta daca nu dau socoteala nimănui!

  Comentariu de Popateapa | octombrie 18, 2014 | Răspunde

 6. […] prin contact indirect prin intermediul mediilor contaminate cu aceste lichide. Ritualurile funerare în care rudele și prietenii celor decedați se află în contact direct cu corpul decedatului pot juca, de […]

  Pingback de Ebola, boala comunităţilor cu nivel scăzut de civilizaţie | Blogul lui Popa Țeapă | octombrie 18, 2014 | Răspunde

 7. […] vechi ca ,,Prin noi înșine!’‘ devenită noua linie care va fi urmată de România. Ea presupune retragerea între granițe, delimitarea de preceptele Uniunii Europene, după modelul Orban, probabil inspirat și el de […]

  Pingback de Victor Ponta interzis la Cotroceni - Ziarul lui Ipu | octombrie 19, 2014 | Răspunde


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: